УПРАВЛЯЮЧІ КОМПАНІЇ ЗАРАЗ-1 - ЗАРАЗ-10 Диспечер 044 593 40 62, 067 402 3904
ПРО НАС ЗАКОНОДАВСТВО НОВИНИ ДОВІДНИК
ПОСЛУГИ ГРАФІК ПРИЙОМУ СТАТТІ ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

Територія площею 39 га
223 000 кв.м житлової та нежитлової площі

Управляючі компанії ТОВ "ЗАРАЗ-1 - ЗАРАЗ-10" - сучасний принцип
якісного обслуговування будинків і прибудинкової території
у комфортному заміському житті!

СТАТТІ


Інструкція по експлуатації
багатоповерхових багатоквартирних будинків
Організація проведення капітального ремонту у багатоквартирному будинку

В Україні майже чотири роки діє закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», згідно з яким власники квартир набули права співвласників будинку. Відповідно до статті 7 цього закону, співвласники зобов’язані: забезпечувати належне утримання та належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку (далі – ББ); забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна ББ пропорційно до його частки співвласника.

Відповідно до статті 8 закону України «Про житлово-комунальні послуги» управитель повинен інформувати співвласників про необхідність капітального ремонту (заміни) спільного майна ББ.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком» від 5 вересня 2018 р. № 712 роз’яснює як саме і в якому порядку це здійснюється управителем:

У разі пошкодження або виходу з ладу окремих частин спільного майна будинку, якщо внаслідок цього їх подальша експлуатація є неможливою або створює загрозу життю і здоров’ю людей та/або майну співвласників, а вартість їх ремонту (відновлення безпечної експлуатації) перевищує передбачений кошторисом розмір витрат, управитель у порядку та спосіб, визначені у договорі управління:

повідомляє співвласникам про необхідність ремонту (відновлення безпечної експлуатації) частин спільного майна будинку, які вийшли з ладу або були пошкоджені та вносить пропозиції щодо фінансування відповідних витрат;

зупиняє надання послуги з управління в частині експлуатації таких частин спільного майна будинку до моменту прийняття співвласниками рішення про проведення робіт з їх ремонту (відновлення безпечної експлуатації) та визначення джерела фінансування таких робіт.

Управитель інформує жителів багатоквартирного будинку про необхідність капітального ремонту шляхом розміщення відповідних оголошень у під’їздах будинку, на офіційному сайті, на своїй сторінці у соцмережах. Далі співвласники ББ повинні визначитися з необхідністю капітального ремонту. Їхні дії регламентуються Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Перше. Для вирішення такого питання потрібно скликати загальні збори співвласників будинку. Для цього достатньо створити ініціативну групу з трьох осіб співвласників будинку, скласти протокол про її формування з підписами ініціаторів.

Друге. Ініціативна група повинна заздалегідь скласти список всіх співвласників і сповістити кожного з них про дату та місце проведення зборів. Повідомлення про дату та місце проведення зборів потрібно вручити не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному співвласникові під розписку або надіслати рекомендованим листом на адресу квартири, що належить співвласнику в будинку. Також необхідно розмістити відповідні оголошення в загальнодоступних і добре видних місцях (при вході в кожен під'їзд), в ліфтах.

Повідомлення про проведення зборів співвласників має містити інформацію про ініціатора проведення таких зборів, дату, місце та час їх проведення, порядок денний.

Третє. Рішення загальних зборів співвласників вважається прийнятим, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75% загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень ББ.

Четверте. Рішення зборів співвласників оформляється протоколом (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1083-15#n13), який підписується усіма співвласниками (їх представниками), які безпосередньо беруть участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування («за», «проти», «утримався»). Питання повинні мати чітке і зрозуміле формулювання і не допускати різних тлумачень.

У протоколі обов’язково зазначається така інформація про співвласників (їх представників), які взяли участь у зборах: прізвище, ім’я, по батькові, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника).

П’яте. Якщо для прийняття рішення не вистачає голосів «за» або «проти», проводиться письмове опитування співвласників, які безпосередньо не голосували на зборах. Письмове опитування проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів. Якщо протягом цього строку необхідної кількості голосів «за» набрати не вдасться, рішення вважається неприйнятим.

Шосте. Письмове опитування проводиться ініціативною групою та іншими співвласниками за їх бажанням.
Співвласники, які беруть участь у письмовому опитуванні, власноручно заповнюють листки опитування, в яких зазначають день опитування, прізвище, ім’я, по батькові, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальну площу квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників), відповідь на питання «за», «проти» або «утримався», особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування.

Кожен співвласник, який має право голосу, може реалізувати це право під час проведення такого опитування лише один раз з одного питання.

Забороняється примушувати співвласників до голосування за або проти прийняття відповідного рішення чи винагороджувати їх за це в будь-якій формі.

Сьоме. За результатами підрахунку результатів письмового опитування співвласників особи, які проводили таке опитування, вносять його результати до протоколу зборів (див. п. 4) та підводять загальні підсумки голосування щодо всіх питань. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані на зборах співвласників, і голоси співвласників, отримані під час проведення письмового опитування. Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу зборів.

Важливо. Тільки оформлений за всіма правилами протокол загальних зборів співвласників ББ є офіційним документом, обов’язковим до виконання.

Восьме. Повідомлення про рішення, прийняте зборами співвласників, не пізніше 10 днів після його прийняття надається в письмовій формі кожному співвласнику під розписку або надсилається рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, а також розміщується у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду.

Дев’яте. Рішення зборів співвласників у вигляді оформленого за всіма правилами протоколу є обов’язковими для всіх співвласників, включаючи тих, які набули право власності на квартиру чи нежитлове приміщення після прийняття рішення.

Десяте. Важливо знати: Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» дозволяє не залучати всіх сусідів по будинку (за умови що при цьому не порушуються права інших співвласників), якщо виникла необхідність зробити ремонт спільного майна тільки одного під'їзду або секції ББ. Мешканці під'їзду (секції) збираються і приймають рішення щодо організації проведення та фінансування робіт з капітального ремонту спільного майна. За це повинні проголосувати власники, площа нерухомості яких становить більш як 75% загальної площі в під’їзді, секції ББ.

Прийняте співвласниками ББ (під'їзду, секції ББ) рішення про проведення капітального ремонту може включати пряме доручення Управителю:

обрати підрядника на виконання робіт з проведення капітального ремонту та погодити порядок і вартість таких робіт;
виступити замовником робіт та укласти договір підряду на виконання робіт з капітального ремонту спільного майна ББ (під'їзду, секції ББ);

відкрити окремий банківський рахунок для приймання платежів від співвласників ББ (під'їзду, секції ББ) на проведення капітального ремонту та здійснення необхідних розрахунків;
визначити для кожної окремої квартири ББ (під'їзду, секції ББ) вартість платежу на оплату робіт з проведення капітального ремонту;

співвласникам ББ (під'їзду, секції ББ) рахунки на сплату робіт з проведення капітального ремонту;
звітувати про витрачання коштів на проведення робіт з капітального ремонту спільного майна ББ та надати співвласникам доступ до відповідних первинних документів, що підтверджують факт здійснення та оплати таких робіт.

 

 

ІНШІ СТАТТІ

 • Про використання реле контролю напруги в квартирній електромережі

  Реле контроля напруги – це пристрій, який в автоматичному режимі захищає електричну побутову техніку від можливих коливань напруги вище або нижче номінального значення у 220 В у однофазних мережах.
 • Управитель розкриває цілі зборів співвласників

  Навіщо ТОВ «ЗАРАЗ-1» - ТОВ «ЗАРАЗ-10» (далі – Управителі) ініціювали та організували проведення зборів співвласників багатоквартирних будинків у ЖК “Чайка” у травні 2019 року.
 • Проект кошторису витрат на утримання будинку та прибудинкової території будинку № 13 на 2019-2020 роки

 • НОВИНИ

  ТЕЛЕФОНИ СЛУЖБ

  СТАТТІ

  ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

  СТАРА ВЕРСІЯ САЙТУ

        © 2017 УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ ЗАРАЗ 1 - ЗАРАЗ 10